Zapisy na język angielski---->dzieci szkół podstawowych i gimnazjum, rok szkolny 2016/2017

Wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum, którzy uczęszczali na bezpłatne zajęcia z języka angielskiego w Centrum Promocji Dialogu w Janikowie, prosimy o deklarowanie chęci kontynuowania nauki w roku szkolnym 2016/2017. Zapraszamy także nowych uczniów, którzy nie uczęszczali na w/w zajęcia. Zapisy dotyczą tylko i wyłącznie uczniów od kl. III SP. Dla dzieci zamieszkujących teren gminy Janikowo- zajęcia odbywają się bezpłatnie! Zapisy w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8, pod nr tel. 663-202-241, lub drogą elektroniczną info@centrum.janikowo.eu Zapraszamy!!