Tematyczne spotkanie informacyjne 25.10.2016r. godz. 12:00

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli zaprasza na spotkania informacyjne w gminach powiatu inowrocławskiego dotyczące możliwości pozyskania środków w ramach LSR na rozpoczynanie i rozwój działalności gospodarczej. Spotkanie będą bezpłatne. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.