Marek Dziekan

Prof. dr hab. Marek M. Dziekan (ur. 1965), kierownik Katedry Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki Uniwersytetu Łódzkiego. Jest autorem ponad 300 prac naukowych, popularnonaukowych i przekładów. Wydał kilkanaście książek, w tym Arabia magica. Wiedza tajemna u Arabów przed islamem (1993), Symbolika arabsko-muzułmańska (1997), Arabowie. Słownik encyklopedyczny (red., 2001), Historia Iraku (2002) Pisarze muzułmańscy VII-XX w. (2003), Irak. Religia i polityka (2005). W swoich badaniach zajmuje się głównie historią i dniem dzisiejszym cywilizacji arabsko-muzułmańskiej oraz problematyką islamu klasycznego i współczesnego, w tym powiązaniami ideologii politycznych i religii oraz kulturą Tatarów polsko-litewskich. Członek kilku polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych, redaktor naczelny "Rocznika Orientalistycznego". Był gościem Centrum w dniu 12 czerwca 2010r. Wygłosił wówczas wykład pt. "Cywilizacja islamska, świat arabski. Wprowadzenie do tematu".