Język angielski i język niemiecki -----> młodzież ponadgimnazjalna i osoby dorosłe

Osoby, które mieszkają na terenie gminy Janikowo - Koszt kursu:100 zł/m-c Różne poziomy zaawansowania Zapisy w siedzibie Centrum Promocji Dialogu w Janikowie przy ul. 1-go Maja 8, pod nr tel. 663-202-241 lub drogę elektroniczną info@centrum.janikowo.eu Zapraszamy!!!